İnovatif Fikirler Hızlı Çözümler

se partner
se ecoxpert
knx partner
Bize Sorun
Bizi Arayın
Teklif İsteyin

Arya Otomasyon Güç & Enerji Otomasyonu

Balance of Plant olarak bilinen yardımcı santral sistemleri, enerji santrali içerisinde yer alan ısı geri kazanım sistemi ve ana üretim sistemi haricinde bulunan yapıları ve bileşenleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu noktada BOP, birden fazla olan bağımsız kontrol sistemlerinin bir platform üzerinde bir araya getirilmesini hedeflemektedir.

Balance of Plant olarak bilinen yardımcı santral sistemleri, enerji santrali içerisinde yer alan ısı geri kazanım sistemi ve ana üretim sistemi haricinde bulunan yapıları ve bileşenleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu noktada BOP, birden fazla olan bağımsız kontrol sistemlerinin bir platform üzerinde bir araya getirilmesini hedeflemektedir. Bahsi geçen bu sistemin optimum olacak şekilde entegre edilmesi, sistemin kazandırdığı esneklik, sistemler arasında kolaylıkla veri paylaşabilme ve üretkenliğe zemin hazırlayan önemli bir parametredir.

Söz konusu yardımcı santral sistemleri olduğunda bu sistem kapsamında sunulan hizmetler de şüphesiz merak edilen bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sektörde yer aldığımız ilk günden bu yana, birden fazla hizmet dahilinde müşterilere destek sunmayı başardık.

Kaliteli bir ürün veya projeye imza atabilmek adına yardımcı santral sistemleri dahilinde elde edebileceğiniz belli başlı hizmetler bulunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için bizler ile iletişime geçebilir ve her bir hizmet hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Arya Otomasyon Mühendislik olarak sunduğumuz bu hizmetler aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

 • Modülasyon Kontrolü

Bu teknik, modülasyon işlemi gerçekleştirmenin yanı sıra cihazların üretim aşamasında aldığı elektriği ve gücü de kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

 • Dizi (Sekans) Kontrolü

Bir ürünün üretim aşamasında olduğunda veya projenin geliştirilmesi söz konusu olduğunda uygulanacak olan adımların dizi haline getirilmesine, yani sekanslanmasına, yardımcı olur.

 • Kazan Yanma Kontrolü

Asıl enerjinin yer aldığı kazan kısmının kontrol altında olmasını sağlar. Kazanın çalışması için gerekli enerjinin kontrolü, azaltılması veya artırılması gibi süreçlerden sorumludur.

 • Besleme Suyu Pompası Kontrolü

Kazanın içerisindeki su miktarının ayarlanması için besleme suyu pompası tercih edilmelidir. Bu işlemin kontrol edilmesi sayesinde ise basıncın sabit düzeyde kalması sağlanır.

 • Kazan Güvenlik Denetimi

Kazan dairenin durumu, çalışma şekli ve bulunduğu koşullar gibi birden fazla durum bu madde altında incelenir. Üretim aşamasında yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi sağlanır.

 • Veri Toplama

Üretim esnasında ortaya çıkan verilerin toplanması ve bu verilerin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bahsi geçen madde sayesinde verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi mümkün hale gelir.

 • Elektrik Sistemi Kontrolü

Çalışma sahasında kullanılan makinelerin bağlı olduğu elektrik noktası kontrol altına alınır. Bir arızanın veya riskin meydana gelmesi, yapılacak olan kontroller ile en az düzeye indirilir.

 • “Yardımcı Santral Sistemleri” Ekipman Kontrolü

Bu alanda kullanılacak olan her bir cihazın kalite standartlarına sahip olmasını ve aynı zamanda çalışma sürecinde arıza meydana gelmemesini ele alan maddelerden birisidir.

 • Baca Gazı Desülfürizasyon Kontrolü

Genellikle biyogaz içerisinde görülmekte olan hidrojen sülfür gazının proses ekipmanlarına zarar vermesini engellemek ve oluşabilecek zararları önceden kontrol etmek için kullanılır.

 • Türbin Kontrolü

Bu alanda kullanılmakta olan sistemin türbin üzerindeki çalışmaları ölçmek için kullanıldığı bilinmektedir. Bahsi geçen kontrol sayesinde çalışmakta olan ekipmanların incelenmesi daha kolay bir şekilde tamamlanır.

 • Türbin Denetimi Enstrümantasyon Cihazları

Adından da anlaşılabileceği gibi türbin sistemi kapsamında çalışmakta olan her bir sistemin uzaktan ve yakından kontrol edilmesini sağlayan cihazların bütünü olarak tanımlanabilir.

 • Kombine Çevrim Kontrolü

Kombine çevrim, enerji santrallerinde yer almakla birlikte gaz motorunun kullanılması ile meydana gelen egzoz gazlarının buhar veya su çevrimi olarak tanımlanır. Burada yapılan kontroller kombine çevrim kontrolü anlamına gelir.

 • Acil Durum Kapatma

Yüksek riskli bir arızanın veya kazanın meydana gelmesi halinde ana sistemin kendini otomatik bir şekilde kapatması ve zararı minimuma indirmesine yardımcı olur.

 • ERP Sistemine Veri Aktarımı

Genel olarak kurumsal kaynak olarak bilinen bu sistem üzerine tüm çalışmaya ait olan verilerin aktarılabilmesi ve arşiv şeklinde saklanabilmesini sağlar.

 • Kazan Optimizasyonu

Bir sistemin başarılı bir şekilde çalışması için pek çok alanda kullanılan kazan sisteminin en uygun hale getirilebilmesine ve iyi sonuç alınmasına yönelik uygulanır.

 • Sistem Verimliliği Haritası

Bir projenin veya ürünün hayata geçirilmesi söz konusu olduğunda bu alanda elde edilen verilerin düzenli bir hale getirilmesi ve ileri süreçte harita şeklinde incelenebilmesi işlemidir.